• საქართველო: გაეროს ექსპერტი ლგბტ თემის უფლებებს შეაფასებს

  საქართველო: გაეროს ექსპერტი ლგბტ თემის უფლებებს შეაფასებს

  ჟენევა (21 სექტემბერი 2018) - 25 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრამდე საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ვიქტორ მადრიგალ-ბორლოზი,   გაერთიანებული ერების დამოუკიდებელი ექსპერტი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ძალადობისა და დისკრიმინაციისაგან დაცვის საკითხებზე.

  „ვიზიტი იძლევა მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, შეფასდეს ადამიანის უფლებათა ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების იმპლემენტაცია, რომელთა  მიზანია ძალადობის და დისკრიმინაციის  აღმოფხვარა ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრასნგენდერი (ლგბტ) პირების მიმართ ქვეყანაში“, განაცხადა მადრიგალ ბორლოზმა.

  გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მინიჭებული  მანდატის ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ექსპერტი ეწვევა თბილისს, ქუთაისსა და ბათუმს, სადაც გამართავს შეხვედრებს აღმასრულებელი, საკანონმდებლო, სასამართლო  და ადგილობრივი ხელისუფლების  წარმომადგენლებთან;  სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის  წარმომადგენელთან; სახალხო დამცველოს ოფისთან, კერძო პირებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომლებიც  მუშაობენ ლგბტ  პირთა უფლებებზე; შეხვედრები ასევე გაიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. 

   

   

   

  ვრცლად

 • „უხილავნი ჩვენს შორის“ -ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის IOM-ის საინფორმაციო კამპანიის გახსნა

  30 ივლისს მსოფლიო ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს აღნიშნავს და სწორედ ამ დღეს 10:00-ზე “რუმს ჰოტელ თბილისი“-ში ოფიციალურად გაიხსნა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM), გაეროს მიგრაციის სააგენტოს, საქართველოს მისიის კამპანია “უხილავნი ჩვენს შორის“, რომელსაც აფინანსებს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა
  სამინისტრო. კამპანია ხორციელდება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდთან ერთად, იუსტიციის სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით. კამპანია არის საჯარო არტ-ინსტალაცია, რომელიც წარმოადგენს ტრეფიკინგის მსხვერპლთა რეალურ ისტორიებს. არტ-ინსტალაცია
  განთავსდება რუსთაველის მეტროსთან.
   

   

  30 ივლ 2018 ვრცლად
 • UNDP მხარს უჭერს ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალურ სამიტს და მოუწოდებს მსოფლიო მთავრობებს გააღრმავონ თანამშრომლობა მოქალაქეებთან

  ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მეხუთე გლობალური სამიტზე განსაკუთრებულ ყურადღება ღია, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობის მისაღწევად ახალი გზების მოძიებას დაეთმო.

  მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა და მმართველობის სისტემების გარდაქმნა ღიაობის, ანგარიშვალდებულებისა და თანამონაწილეობის პრინციპებზე დაყრდნობით - ასეთი აქცენტები გაკეთდა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მეხუთე გლობალურ სამიტზე, რომელიც 17-19 ივლისს საქართველოში იმართება.

   

  17 ივლ 2018 ვრცლად
 • ევროკავშირი, UNDP იწყებენ საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგს

  ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ხელს უწყობენ საქართველოში თავისუფალი, მრავალფეროვანი და პროფესიული მედიის განვითარებას საარჩევნო მედიამონიტორინგის ჩატარების მეშვეობით. მედიამონიტორინგის ახალი რაუნდი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქებას დააკვირდება.

  მედიამონიტორინგი 2018 წლის 18 ივნისს დაიწყება და არჩევნების შემდგომი პერიოდის ჩათვლით გაგრძელდება. კვლევა მოიცავს 37 სამაუწყებლო, ბეჭდურ და ონლაინ მედია საშუალებას. პირველი შემაჯამებელი ანგარიშები არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, 2018 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნდება. მედიამონიტორინგის საბოლოო ანგარიში გამოქვეყნდება ნოემბერსა ან დეკემბერში, რაც არჩევნების თარიღის გამოცხადების შემდეგ დაზუსტდება.

   

  18 ივნ 2018 ვრცლად
 • საპარლამენტო ინიციატივა მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად

  საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP), შვედეთის მთავრობასთან და საპარლამენტთაშორისო კავშირთან (IPU) თანამშრომლობით, შეიმუშავებს ეფექტიან მექანიზმებს საქართველოს მიერ მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) მიღწევის მონიტორინგისათვის.  

  საპარლამენტო ინიციატივის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება ყველა არსებული საპარლამენტო მექანიზმი კანონშემოქმედებითი, საბიუჯეტო, საზედამხედველო და მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით. კონკრეტული საქმიანობა დაეყრდნობა პარლამენტის თვითშეფასების შედეგებს, რომელიც გამოავლენს მის შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს მდგრადი განვითარების მიზნების მონიტორინგის განხორციელებისათვის.

  ეროვნული საპარლამენტო ინიციატივა მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის (SDGs) დაიწყო 2018 წლის 4 ივნისს ჩატარებული სამუშაო სემინარით, რომელშიც პარლამენტის წევრებმა და საქართველოს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა.

  ღონისძიება გახსნეს ირაკლი კობახიძემ - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, მუნხტუია ალთანგერელმა - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში, და მოლი ლიენმა - შვედეთის საელჩოს განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა საქართველოში.

  „ეროვნულ პარლამენტებს უნიკალური ადგილი უჭირავთ მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის საქმეში. პარლამენტი წამყვან როლს ასრულებს ეროვნული მიზნების შესაბამისი კანონმდებლობის შექმნაში, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის კოორდინირებაში და მთავრობის მიერ მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის ფარგლებში აღებული პასუხისმგებლობის შესრულების ზედამხედველობაში“, - განაცხადა მუნხტუია ალთანგერელმა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში.

   

  04 ივნ 2018 ვრცლად