მსოფლიოში ლტოლვილთა რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდაუკან

მსოფლიოში ლტოლვილთა რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ინფორმაციით, 2015 წელს პირველად მსოფლიო ისტორიაში, ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობამ 65,3 მილიონი შეადგინა. ამ რაოდენობიდან 21,3 მილიონი ადამიანი ლტოლვილია და მათი ნახევარის ასაკი 18 წელზე ნაკლებია.