გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება და საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტიუკან

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებას ხელი მოეწერა 1945 წლის 25 ივნისს ქ. სან-ფრანცისკოში 
გაერთიანებული ერების საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონფერენციის შემაჯამებელ სხდომაზე და 
ძალაში შევიდა 1945 წლის 24 ოქტომბერს. წესდების შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს საერთაშორისო 
სასამართლოს სტატუტი.

წესდების სრული ტექსტი